• English
  • Русский
  • o'zbek

Хуш келибсиз

QAYUM HOJI SERVIS (QHS) илмий ишлаб-чикариш фирмаси 1996 йилдан буён Узбекистон бозорида мувофаккиятли фаолият юритиб келмокда. Фирма полимер махсулотларни ишлаб чикариш ва такомиллаштириш, термопластик полимерларни буяш ва модификация килиш учун буёк ва кушимчалар ишлаб чикаришда юкори уринларни эгаллаб келмокда. Бугунги кунларда QHS фирмасининг Узбекистонда бир канча ишлаб чикариш майдонларига эга. Бир канча компаниялар кенг куламдаги QHS номи остидаги бизнинг махсулотларимиз оркали эхтиёжларини кондирадилар. Бизнинг доимий мижозларимиз Шуртан Газ-кимё Мажмуаси, Навоий полиэтилен кувурлар заводи, Навоий тог металлургия комбинати ва бошкалардир. Бугунги кунда фирмамиз Узбекистон бозорида полимер махсулотлар ва мастербачлар ишлаб чикаришда катта ютукларга еришиб келмокда.

Бизда Европа, Осиё давлатларидан ва бошка давлатлардан келтирилган юкори сифатли асбоб-ускуналар ва жихозлардан фойдаланилади.

Биз юкори сифатли махсулотлар ва техник ёрдам билан таъминлаш оркали уз буюртмачиларимизни янада ривожланиши ва уларнинг талабларини кондириш учун кулимиздан келган барча ишни киламиз.

Манзил:

 

Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Ахмад Дониш кучаси, 19 а уй

Тел/факс:

 

(+998-71) 228-14-56

e-mail:

 

uzpolxim@yahoo.com; polimerchem@yahoo.com

web:

 

www.uzpolxim.uz

 

Мастербатч ва модификатор ишлаб чикариш булими

Тел: (+998-93) 552-09-34

Тел: (+998-90) 992-11-88

 

 

 Гидрогель ишлаб чикариш булими

Тел: (+998-93) 563-30-17

Тел: (+998-93) 560-08-70

Кувур ишлаб чикариш булими

Тел: (+998-93) 543-84-04

Тел: (+998-93) 375-79-61

 

Плёнка ишлаб чикариш булими

Тел: (+998-94) 638-33-33

Тел: (+998-94) 608-11-00

 

Клей ишлаб чикариш булими

Тел: (+998-98) 311-47-09